DOĞAKA – Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Uygulama Bölgeleri

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Program öncelikleri:

Öncelik 1. Enerji; Ulusal ve uluslararası yatırım süreçlerine dâhil olma

Öncelik 2. Sanayi; Yenilikçi teknolojik altyapı oluşturma

Öncelik 3. Tarım; Üretim ve pazarlamada yenilik ve markalaşma

Öncelik 4. Turizm; Sağlık, inanç, kültür, gastronomi, alternatif turizm

Öncelik 5. Lojistik; Bölgenin avantajlı konumunu kullanma

Öncelik 6. Kentsel ve Sosyal Altyapı; Modern kentleşme ve sosyal yaşam

Öncelik 7. Diğer: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak kritik ve stratejik diğer konular

 

Proje başına destek tutarı:

Asgari: 30.000

Azami: 75.000

Proje uygulama rehberi ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız