Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Programı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere “2016 Yılı Teknik Destek Programı” hibe çağrısı yayınlamıştır.

Programın amacı 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda, paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlerine teknik destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

 • Kurumların kurumsal teknik ve kurumsal yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 • Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
 • Teknolojinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi

Desteklenecek faaliyetler:

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık hizmetleri,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Uygun başvuru Sahipleri:

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler,
 • İş geliştirme merkezleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler
 • Program Bütçesi: 500.000 TL'dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti: 15.000 TL (KDV dâhil)’dir.

Destek Süresi: Gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 1 (bir) ay olabilir.

Son başvuru tarihleri :

Elektronik başvuru: 14 Aralık 2016 Saat 23.50

Başvuru dosyası teslimi: 21 Aralık 2016 Saat: 17.00

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=3010