Uluslararası Güncel Konular

Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Paris Küresel Gündemi

Yerel Seçilmiş Kadınlar Küresel Konferansı, Paris Şehri ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi’nin girişimi ve UCLG Bölge Teşkilatlarının katkıları ile Birleşmiş Milletler Kadın (UN Women)’ın himayesinde, 31 Ocak – 1 Şubat 2013 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilmiştir.

Paris Konferansı Sonuç Bildirgesi (İngilizce ve Türkçe) ekli dosyalarda yer almaktadır.

Paris Deklarasyonu_TR

Paris Deklarasyonu_ENG

 


AVRUPA’DA GENÇ İŞSİZLİĞİNE ÇÖZÜM İÇİN YENİ BİR PROGRAM:
GENÇLİK TEMİNATI

 

Son yıllarda Avrupa’da genç işsizliği dramatik bir hal almaya başlamıştır. Avrupa Birliği (AB) istatistiklerine göre, 16-27 yaş arasındaki 5,7 milyon gencin işsiz olduğu; 1,5 milyon gencin ise sürekli işinin olmadığı ve bu sayının daha da yükselmesinin beklendiği bildirilmektedir.

 

Avrupa Birliği Başlangıç Programı (EU Starter) çerçevesinde; işi, eğitimi ya da diploması olmayan Avrupalı gençlere kamu kurumlarında ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda bir yıl sürecek iş deneyimi sunulması öngörülmüştür. Bu gençler, ilk iş deneyimlerinden maddi anlamda yararlanırken, diğer taraftan da tamamlayıcı eğitimler alarak kendi toplumlarına daha faydalı hizmetler verebileceklerdir. Birliğimizin de üyesi olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), AB Başlangıç Programı kapsamında uygulanmakta olan “Gençlik Teminatı” (Youth Guarantee) 2013 baharından bu yana desteklemektedir. Bu proje, AB Komisyonu tarafından temelde genç işsizliği ile mücadele amacıyla “Senin Geleceğin Benim Geleceğim; Avrupa Gençlik Teminatı” sloganıyla başlatılmıştır. Avrupa Birliği üye ülkeleri 22 Nisan 2013 tarihli ve 2013/C 120/01 sayılı komisyon kararıyla Gençlik Teminatı’nı bir ilke olarak kabul etmiştir. Bu Proje ile işini kaybetmiş ya da okuldan ayrıldıktan sonra iş bulamamış 25 yaş altı gençlerin ihtiyaç ve durumlarına göre nitelikli istihdam, sürekli eğitim, çıraklık veya staj programları sunulması hedeflenmektedir. Özellikle genç işsizliğinin %10’a ulaştığı bölgelerde, AB Başlangıç Programı çerçevesinde her gence yıllık olarak yenilenebilecek sözleşme ve sigorta yapılması ile bu süreçte ücret ödenmesi esas alınmaktadır.  Gençlik Teminatı Projesi’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kamu kurumları, istihdam servisleri, kariyer rehberleri, eğitim-öğretim kurumları, gençlik destek hizmetleri, iş dünyası, işveren, sendika gibi paydaşlar arasında güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

 

CEMR genç işsizliği ile mücadele çerçevesinde, üyelerini bu projeyi desteklemek üzere kendi ülkelerinde hükümet boyutunda çalışmalar yapması için çağrıda bulunarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin özellikle projenin uygulama aşamalarında katılımlarının önemli olduğunu vurgulamıştır (15 Ekim 2013).  Yerel ve bölgesel yönetimlerin gençlerin ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını daha yakından görebileceğini söyleyen CEMR Genel Sekreteri Frédéric Vallier, bu yönetimlerin sosyal ve ekonomik ortaklıklardan ve eğitim-öğretim kurumlarından en üst seviyede yararlanabileceğini ifade etmiştir.   

 

2014-2020 arası dönemde söz konusu program için AB sosyal fonlarından 6 milyon Avro’luk finansman sağlanacak olup, bu şekilde yerel ve bölgesel yönetimlerin de katkısıyla genç istihdamının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Gençlik Teminatı Projesi’nin gerçekleşebilmesi ve bu konuda gelecekte daha büyük bedeller ödenmemesi için ulusal bütçe hazırlıklarında genç istihdamı meselesinin öncelikli hale getirilmesinin önemi işaret edilmektedir.

 

Son dönemde, AB üyesi ülkeler Ulusal Gençlik Teminatı Uygulama Planları’nı geliştirmektedirler. AB Komisyonu her ülkenin kendi planını oluşturmasına, uygulamasına ve üye ülkelerin iyi uygulamalarının paylaşımına destek vereceğini bildirmiştir.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız :

 

http://www.ccre.org/en/actualites/view/2385

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079