Duyurular

>> Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu Raporundaki Konular Hakkında Görüşlerinizi Bekliyoruz

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 4'üncü maddesi ile oluşturulan Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun 18.03.2013 tarihinde yapılan toplantısında;

1) Karayolları Genel Müdürlüğünün, karayolu yapıldıktan sonra yol boyu yapılaşmaya gidilmesi yerine, imar planlarının; yol ve trafik güvenliği, yolun verimliliği konuları dikkate alınarak hazırlanması ve karayolu plan ve proje çalışmaları ile uyumlu olması için 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, "imar planları hazırlanırken, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluştan uygun görüş alınması" hükmünün getirilmesi,

2) Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın şehir genelindeki otopark sorununun çözümüne yönelik olarak, Otopark Yönetmeliğinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilerek otopark sorununun çözümlenmesi,

3)  Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği'nin, toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması yoluyla, kentte otomobil kullanımının azaltılması, toplu taşıma kullanımının artırılması ve kent merkezlerinde otomobilsiz alanlar uygulamasına geçilmesi,

önerileri görüşülerek kabul edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulup, öneriler hakkında rapor hazırlanarak, ilgili Kurul Başkanlığına gönderilmesi istenmektedir.

Yukarıda ifade edilen üç konu hakkında uygulamanın içinde yer alan belediyelerimizin görüş ve önerileri Birliğimizin nihai görüşünün oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Konunun değerlendirilerek görüşlerinizin linkte yer alan görüş bildirim formuna işlenerek 15 Temmuz 2013 tarihine kadar faks yoluyla veya sertan.caglar@tbb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.