Kitap

Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat FarkıUygulaması
Dr. Nazım YILMAZ
(2015)
Resmi Yazışma Kuralları Rehberi
TBB
(2015)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Çamurlarlanın İşlenmesi ve Bertarafı
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Su Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Local Goverment in Turkey
TBB
(2015)
Türkiye'de Yerel Yönetimler
TBB
(2015)
Yerel Yönetim Muhasebesi
Zekeriya ÖZDEMİR
(2015)
Tüm Yönleri İle Belediye Gelirleri
Fatih ACAR - Dr. Fazıl AYDIN
(2015)
Belediyelerde Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri
Dr. M. Şakir BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2015)
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği
Akın ŞİMŞEK
(2015)
Harcirah Kanunu
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
7. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
Kabahatler Kanunu
Av. Atilla İNAN - İbrahim DEMİR
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
TBB
(2014)
Yerel Yönetimlerde Lider Yöneticilik
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
(2014)
Workshop On Local Governance And Democracy In Europe And Turkey
TBB
(2014)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av. Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler
TBB
(2014)
Tüm Yönleri İle Belediye Gelirleri
Fatih Acar - Dr. Fazıl Aydın
(2013)
BEŞİNCİ ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
TBB
(2013)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI (9.BASKI)
TBB
(2013)
Pratik Bilgiler
TBB
(2013)
AİLE HUKUK REHBERİ
Mehmet Bülent Deniz - Özgür Sevgi GÖRAL
(2013)
EVLİLİK VE SAĞLIK
Mustafa ÇETİN - Şule Bilgiç SELMAN - Yusuf Fikret UMUR
(2013)
EVLİLİKTE İLETİŞİM VE YAŞAM BECERİLERİ
Azize Nilgün CANEL
(2013)
HARCIRAH KANUNU
Erdal AYDIN, Kurtuluş KUTAY, Salim DEMİRHAN
(2013)
AFET RİSKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK
TBB
(2013)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL KANUNLAR
TBB
(2013)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL YÖNETMELİKLER
TBB
(2013)
PERFORMAN ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
(2013)
BELEDİYELERDE EMLAK VERGİSİ
TBB
(2013)
PRATİK BİLGİLER
TBB
(2013)
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
Dr. M. Şahin BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2013)
YEREL YÖNETİM MUHASEBESİ
Zekeriya ÖZDEMİR
(2013)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI (8.BASKI)
TBB
(2012)
BELEDİYELER İÇİN PRATİK BİLGİLER
TBB
(2012)
TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM POLİTİKALARI
Yrd. Doç. Dr. Ş. Eda ÇİÇEK
(2012)
ONLİNE İNGİLİZCE EĞİTİMİ KİTAP TALEP FORMU
TBB / USBEM
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
ATIK SU, KATI ATIK TARİFELER KİTAPÇIĞI
TBB
(2012)
BELEDİYE BAŞKANLARI BİLİGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİ NOTU
TBB
(2012)
DOĞRUDAN TEMİN EL KİTABI
SALİM DEMİREL MURAT ARAPGİRLİ
(2012)
İŞ KANUNU REHBERİ
İSA KARAKAŞ MAHMUT ÇOLAK
(2012)
BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ
CAN MUSTAFA TÜRKYENER ABDULLAK ALTINTAŞ
(2012)
BELEDİYELERDE STANDART DOSYA PLANI UYGULAMASI
HAYRULLAH YOSUN METİN ELBEYOĞLU ÖMER YILDIRIM
(2012)
BELEDİYE EKONOMİSİ
DR. İLKER GÜNDÜZÖZ
(2012)
BELEDİYELER İÇİN PRATİK BİLGİLER
TBB
(2012)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI 7. BASKI
TBB
(2012)
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ
SALİM DEMİREL MURAT ARAPGİRLİ
(2012)
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI İÇİN PROJE NASIL HAZIRLANIR?
DR. HAKAN KARABACAK
(2012)
İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ
SALİM DEMİREL MURAT ARAPGİRLİ
(2012)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL KANUNLAR
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
METROPOL BELEDİYE KAVRAMI AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI İÇİN PROJE NASIL HAZIRLANIR
DR. HAKAN KARABACAK
(2011)
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
İMAR MEVZUATI TEMEL YÖNETMELİKLER
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
ÇEVRE KANUNU VE KATI ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN EKONOMİK ETKİNLİĞİ VE ETKİNLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
PROF. DR. AZİZ KUTLAR PROF. DR. FATİH YÜKSEL DOÇ. DR. FEHİM BAKIRCI
(2011)
ÇEVRE KANUNU, SU VE ATIKSU YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ
AKIN ŞİMŞEK
(2011)
BELEDİYELERDE SU SAYACI İŞLEMLERİ
ATİLA TÜRKYILMAZ
(2011)
DEVLET MEMURLARI KANUNU
ADEM DİNÇ
(2011)
KABAHATLER KANUNU
Av. Atilla İNAN İbrahim DEMİR
(2011)
DEVLET MUHASEBE STANDARTLARI
YRD. DOC. DR. MEHMET CİVAN ZEKERİYA ÖZDEMİR
(2011)
İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER İLE SANAYİ VE TİCARET ODALARINA OLAN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
AHMET TAMER
(2011)
MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİLİĞİ SERTİFİKA SINAVINA HAZIRLIK KİTABI
H. BAYRAM ÇOLAK
(2011)
TÜRK MAHALLİ İDARELERİNİN MALİ YAPISI
DR. HASAN HÜSEYİN CAN DR. İLKER GÜNDÜZÖZ
(2011)
YEREL YÖNETİMLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER TEKNİK EL KİTABI
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
ÇEVRE KANUNU, İLGİLİ DİĞER KANUN VE YÖNETMELİKLERİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
TEMEL İMAR MEVZUATI -İLGİLİ KANUNLAR VE YÖNETMELİKLERİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
YAPI DENETİMİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2011)
ZABITANIN CEP KİTABI
AV. VELİ BÖKE AV. M. LAMİH ÇELİK
(2011)
KÜÇÜK BELEDİYELER SORUNU
DR. İLKER GÜNDÜZÖZ
(2011)
5957 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2010)
İTFAİYE DERS SUNUMLARI
BELEDİYE AKADEMİSİ
(2010)
KAMU YÖNETİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM REHBERİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2010)
MEZARLIK MEVZUAT
AV. M.LAMİH ÇELİK
(2010)
RUHSAT HUKUKU
HALİL YILMAZ
(2010)
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU
ATİLA TÜRKYILMAZ
(2010)
4857 SAYILI KANUNU’NA GÖRE KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI
MUSTAFA ÇOLAK MAHMUT ÇOLAK
(2010)
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
DR. İLKER GÜNDÜZÖZ
(2010)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
(2010)
BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ BELİRLEME PROJESİ
PROF. DR. ŞULE ERÇETİN
(2010)
ÇEVRE HUKUKU VE BELEDİYELER
ALİ PARLAR MUZAFFER HATİPOĞLU
(2010)
TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TBB
(2010)
BELEDİYELERDE BORÇ YÖNETİMİ
HAYRETTİN GÜNGÖR ( TBB GENEL SEKRETERİ )
(2009)
BELEDİYELER İÇ KONTROL EL KİTABI
RIZA YILMAZ
(2009)
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI UYGULAMA REHBERİ
İSA KARAKAŞ MAHMUT ÇOLAK ERCÜMENT ÖZTÜRK
(2009)
BELEDİYE YÖNETİMİ VE YARGI
ALİ PARLAR MUZAFFER HATİPOĞLU
(2009)
KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER
DOÇ.DR.M. AKİF ÇUKURÇAYIR
(2009)