Kitap

Belediyeler İçin Pratik Bilgiler Ocak-Haziran 2016
TBB
(2016)
Doğrudan Temin El Kitabı
Salim DEMİREL - Murat ARAPGİRLİ
(2016)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av.Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2016)
Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Rehberi
Murat ARAPGİRLİ - Salim DEMİREL
(2016)
Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat FarkıUygulaması
Dr. Nazım YILMAZ
(2015)
Resmi Yazışma Kuralları Rehberi
TBB
(2015)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Çamurlarlanın İşlenmesi ve Bertarafı
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Su Arıtma Tesisleri İşletimi
TBB (Güncellenmiştir)
(2015)
Local Goverment in Turkey
TBB
(2015)
Türkiye'de Yerel Yönetimler
TBB
(2015)
Yerel Yönetim Muhasebesi
Zekeriya ÖZDEMİR
(2015)
Tüm Yönleri İle Belediye Gelirleri
Fatih ACAR - Dr. Fazıl AYDIN
(2015)
Belediyelerde Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri
Dr. M. Şakir BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2015)
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği
Akın ŞİMŞEK
(2015)
Harcirah Kanunu
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
7. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı
TBB
(2015)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2015)
Kabahatler Kanunu
Av. Atilla İNAN - İbrahim DEMİR
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
TBB
(2014)
Yerel Yönetimlerde Lider Yöneticilik
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
(2014)
Workshop On Local Governance And Democracy In Europe And Turkey
TBB
(2014)
Zabıtanın Cep Kitabı
Av. Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK
(2014)
Temel Belediye Mevzuatı
TBB
(2014)
Belediyeler İçin Pratik Bilgiler
TBB
(2014)
Tüm Yönleri İle Belediye Gelirleri
Fatih Acar - Dr. Fazıl Aydın
(2013)
BEŞİNCİ ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
TBB
(2013)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI (9.BASKI)
TBB
(2013)
Pratik Bilgiler
TBB
(2013)
AİLE HUKUK REHBERİ
Mehmet Bülent Deniz - Özgür Sevgi GÖRAL
(2013)
EVLİLİK VE SAĞLIK
Mustafa ÇETİN - Şule Bilgiç SELMAN - Yusuf Fikret UMUR
(2013)
EVLİLİKTE İLETİŞİM VE YAŞAM BECERİLERİ
Azize Nilgün CANEL
(2013)
HARCIRAH KANUNU
Erdal AYDIN, Kurtuluş KUTAY, Salim DEMİRHAN
(2013)
AFET RİSKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK
TBB
(2013)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL KANUNLAR
TBB
(2013)
İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL YÖNETMELİKLER
TBB
(2013)
PERFORMAN ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
(2013)
BELEDİYELERDE EMLAK VERGİSİ
TBB
(2013)
PRATİK BİLGİLER
TBB
(2013)
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
Dr. M. Şahin BAŞARAN - Ahmet GÜZEL
(2013)
YEREL YÖNETİM MUHASEBESİ
Zekeriya ÖZDEMİR
(2013)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI (8.BASKI)
TBB
(2012)
BELEDİYELER İÇİN PRATİK BİLGİLER
TBB
(2012)
TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM POLİTİKALARI
Yrd. Doç. Dr. Ş. Eda ÇİÇEK
(2012)
ONLİNE İNGİLİZCE EĞİTİMİ KİTAP TALEP FORMU
TBB / USBEM
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
BELEDİYELERİN ALAN ARAŞTIRMA RAPORU
Prof. Dr.Ş.Şule ERÇETİN
(2012)
ATIK SU, KATI ATIK TARİFELER KİTAPÇIĞI
TBB
(2012)
BELEDİYE BAŞKANLARI BİLİGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİ NOTU
TBB
(2012)
DOĞRUDAN TEMİN EL KİTABI
SALİM DEMİREL MURAT ARAPGİRLİ
(2012)
İŞ KANUNU REHBERİ
İSA KARAKAŞ MAHMUT ÇOLAK
(2012)
BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ
CAN MUSTAFA TÜRKYENER ABDULLAK ALTINTAŞ
(2012)
BELEDİYELERDE STANDART DOSYA PLANI UYGULAMASI
HAYRULLAH YOSUN METİN ELBEYOĞLU ÖMER YILDIRIM
(2012)
BELEDİYE EKONOMİSİ
DR. İLKER GÜNDÜZÖZ
(2012)
BELEDİYELER İÇİN PRATİK BİLGİLER
TBB
(2012)
TEMEL BELEDİYE MEVZUATI 7. BASKI
TBB
(2012)
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ
SALİM DEMİREL MURAT ARAPGİRLİ
(2012)
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI İÇİN PROJE NASIL HAZIRLANIR?
DR. HAKAN KARABACAK
(2012)
İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ
SALİM DEMİREL MURAT ARAPGİRLİ
(2012)