Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete