Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:49),  7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete