Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

 

  • 2644 sayılı Tapu Kanunu,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
  • 3194 sayılı İmar Kanunu,
  • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
  • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,
  • 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun,
  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

 

‘larda değişiklik yapılmıştır. 

 

Resmi Gazete