İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete