2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 5 Temmuz 2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190705-20.pdf