Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı

Yapı kayıt belgesi bedelinin en az %25’inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan kısmının aylık taksitlerle 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararı, 1 Temmuz 2019 tarihli ve 30818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190701-4.pdf