Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ, 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete