Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Ocak 2019 tarihli 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete