Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2019/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2019/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Ocak 2019 tarihli ve 30645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete