Belediye Gelirleri Kanunun Genel Tebliği

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:51)31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete