7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

      Belediyelerle ilgili mevzuatta İçişleri Bakanlığınca kullanılması öngörülen yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrini öngören 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

      Resmi Gazete