Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete