Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete