Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete