Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ı içeren 2017/10818 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Resmi Gazete