Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Resmi Gazete