Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Resmi Gazete