Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (2017/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı), 17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Resmi Gazete