Kesintileri Düzenleyen Kararda Değişiklik

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesintileri düzenleyen 2010/238 sayılı Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10704 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı mükerrer nüshasında yayımlandı.

 

Resmi Gazete