Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete