Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı; 11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete