Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM-2013/43) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete