YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDI

“5. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu”  Hazine Müsteşarlığı ile Birliğimiz ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde 24-25 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Belediyelerden temsilciler, kamu kurumlarından uzman personel, bürokratlar ve akademisyenlerin katılımı ile başlayan Forumun açılış konuşmalarını Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer, Hazine Müsteşarı İbrahim H. Çanakcı ve Birliğimiz Genel Sekreteri Hayrettin Güngör yaptı.

Hazine Müsteşarı İbrahim H. Çanakcı,” Ortak hizmet anlayışı geliştirilmelidir”

 Yerel yönetimlerin mali yapılarını iyileştirerek yerel hizmet sunumunda kaliteyi artırmanın nihai hedef olduğunu belirttiği konuşmasında; akademik dünyanın foruma gösterdiği ilginin önemini dile getirdi. Forumu düzenleyen üç kurumun aynı çatı altında birleşmesinin teori ve pratiğin bütünleşmesi anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

Yerel kalkınmanın ulusal kalkınma sürecini tamamlayan en önemli unsurlar arasında yer aldığına işaret eden Müsteşar, “küçük belediyelerin merkezi yönetim olmadan yaşayamadığı bir gerçek olup, ortak hizmet anlayışı geliştirilmelidir” dedi.

Forum temalarından olan belediye şirketlerinin yerel mali yönetimin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Müsteşar Çanakcı, “Son 25 yılda devlet düzenleyici konuma geçmiştir. Ancak yerel yönetimlerin bu olayın kısmen dışında kalması ve belediye şirketlerinin varlığı da önemli bir husustur. Belediye ve belediye şirketlerinin arasındaki idari ve mali sistemi iyi anlamak ve raporlama aşamasına dikkat etmek gerekir” şeklinde konuştu.

Prof.Dr. Tuncer: “Yerel yönetimler akademisini destekleyeceğiz

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, “Belediyelerimizin mali yönetim açısından güçlendirilmesini amaçlayan bu toplantılara Türkiye Belediyeler Birliğinin de katkı yapması ulaşılmak istenen amacı desteklemektedir” sözleriyle başladığı konuşmasında; yerel yönetimlerin topluma hizmet ulaştırma hususunda, mevcut kaynakların etkin kullanımı açısından bazı zorluklar içerisinde olduğunu kaydetti.

Bilgiyi paylaşmanın yanında pratiğe nasıl aktarılacağının da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayan Tuncer; bilginin üretildiği en önemli yerlerin üniversiteler olduğunu belirtti. Sadece kanun çıkarmanın asla yeterli olmadığını, önemli olanın iyi niyetli olarak kanunları uygulamak olduğunu söyleyen Tuncer; çağdaş ülkelerde bizdeki gibi kanunların çok fazla ve detaylı olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu, gerçekte böyle olmadığını ifade etti.

Tuncer; Üniversitelerin yerel yönetimlerle işbirliğine açık olduklarını ve kurulacak bir yerel yönetimler akademisini destekleyeceklerini ifade etti.

Genel Sekreter Güngör: “Birlikten Sinerji Doğacağına İnanıyoruz”

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) kuruluşu ve görevleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Birliğimiz Genel Sekreteri Hayrettin Güngör; “Birliğimiz bu faaliyetlerini yürütürken bakanlıklar, kamu kurum ve kuruşları, yerel yönetim birlikleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliğini önemsemekte ve ortak eğitim, panel, konferans ve forum gibi etkinlikler yapmaktadır. Çünkü, kurumların aynı alanda kapasite ve tecrübelerini birleştirmesinden daha fazla sinerji doğacağına inanmaktayız. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığımızla “Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor”, Milli Eğitim Bakanlığımızla “Okullar Hayat Olsun”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla “KENTGES ve Kentsel Dönüşüm”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla “Kent Yaşamında Ulaşılabilirlik” ve “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ve bugün burada Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptığımız “5. Yerel Yönetimler Mali Yönetim Forumu” konulu işbirlikleri bunların örnekleridir” dedi.

Birliğimiz Genel Sekreteri sözlerine “Biz belediyelerin menfaatini korurken salt lobicilik yapmıyoruz. Önemsediğimiz maddeler var” diyerek devam etti. 

Güngör; “Parlamentoda kabul edilen “Yeni Büyükşehir Belediye Yasası” ile il ve belde belediye sayıları azaltılırken, büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilip sayıları artırılarak 29’a çıkarılmaktadır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde artan finansman ihtiyaçları nedeniyle mali yönetimler içinde yer alacak “Belediye ve Belediye Şirketleri Arasındaki Mali İlişki” ve “Yerel Yönetimlerin Sermaye Piyasalarından Finansmanı” konuları önemli hale gelebilecektir” şeklinde konuştu. TBB Genel  Sekreteri; İsveç’in bu konuda yaşadığı deneyimlerden bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.

Forumun ilk gününde 3 farklı oturum gerçekleştirildi. Birinci oturumda Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Selim Köşger, Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. İsa Sağbaş, Seyhan Belediye Başkanı Prof.Dr. Azim Öztürk ve İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) Uluslararası Uzmanı Björn Sundströmun da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından “Belediyelerin Ölçek Sorunu” konusu tartışıldı. Konuşmasında yerelleşmenin önemine dikkat çeken AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi; “600 nüfuslu belediye ile  6 milyon nüfuslu belediyenin tabi olduğu kanun aynı olmamalı. Yeni dünyadaki görevler ve beklentiler doğrultusunda yerel yönetimler yeniden yapılanmalı” dedi.

Günün ikinci oturumunda Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli başkanlığında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Balamir Gündoğdu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Belediye Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Elban “Belediyeler ve Belediye Şirketleri Arasındaki Mali İlişki” konusunda konuşma yaptı.

İlk günün son oturumunda ise Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Cavit Çağdaş yöneticiliğinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Şafak, Fıtch Ratings’ den Turda Özmen ve Dünya Bankasından Stephen Karam “Yerel Yönetimlerin Sermaye Piyasalarından Finansmanı” konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Forumun ikinci gününde 3 paralel oturum yapıldı. Paralel oturum 1’de yöneticiliği Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu yaptı.Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları” konusunda Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli  ve Mesut Ünal, “5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerde İç Denetim / İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi“ konusunda Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin, “Belediyelerde İç Denetim ve İç Denetimin İç Kontrol İle İlişkisi” konusunda Veysel Çıplak, “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerde Kamu Alımları ve Şeffaflık” konusunda Dr. Kübra Önder ve İrem Acarkan sunumlar gerçekleştirdi.

Paralel oturum 2’de Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın yöneticiliğinde gerçekleştirildi.Yrd. Doç. Dr. Şerif Öner ve Yrd. Doç. Dr. Haluk Tandırcıoğlu “Büyükşehir Tasarısı Perspektifinde Yerel Yönetimlerde Mali Paylaşım”, Ahmet Arslan “Merkezi Yönetim Bütçesinden Belediyelere Aktarılan Gelirler ve Yapılan Yardımlar”, Doç.Dr. Semih Öz “Belediye Gelirlerinin Vergi Türü Ayrımında Analizi ve Etkinlik Üzerine Bir Değerlendirme” , Yrd. Doç. Dr. Bilge Hakan Agun ve Doç. Dr. Mahmut Güler ise “Türkiye’de İdareler Arası Hizmet Bölüşümü: 2006–2011 Arası İl Özel İdareleri ve İl Belediyeleri İncelemesi” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

3'üncü paralel oturumun yöneticiliğini ise Prof. Dr. Aytaç Eker yaptı. Doç. Dr. Metin Meriç “Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Cinsiyet Bütçesi Uygulamaları” konusunda, Hakan Tokaç ve Mustafa Burak Şener “Belediyelerin Vergi Gelir Payından Yapılan Kesintiler Yoluyla Vadesi Geçmiş Hazine Alacaklarının Tahsili” ,Doç.Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya ise “Mahalli İdarelerin Yatırımlarında Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanması” konusunda, Doç. Dr. Duran Bülbül “Yerel Yönetimlerde Bir Finansman Yöntemi: Günah Vergileri” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDIYEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDIYEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDIYEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDIYEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDIYEREL YÖNETİMLERİN MALİ YÖNETİMİ FORUMU TAMAMLANDI