Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Toplantısı Tamamlandı

Birliğimizin sekretaryasını yürüttüğü Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) Türkiye Çalışma Grubu 22. toplantısı Brüksel’de gerçekleşti.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan’ın eşlik ettiği Türkiye Çalışma Grubu Heyeti ilk olarak Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcilisi Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay ile görüşerek Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin güncel durumu hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu.

Programın Türkiye ile AB arasındaki yerel düzeydeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği ilk oturuma Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Battala Adam, AB Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Genişlemeden ve Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski konuşmalarıyla katkı sağladı. Daimi Temsilci Bozay, IPA fonları ve bu fonların yerel yönetimlerin bilgi, birikim ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ve AB ülkeleri ile Türkiye belediyeleri arasında özellikle iklim değişikliği, genç istihdamı, tarım ve turizmin geliştirilmesi konularında yeni işbirliklerinin yapılmasının önemli olduğunu değerlendirdi.

Avrupa’da genç işsizliği sorunu ve istihdam konulu ikinci oturumda Avrupa ve Türkiye’deki iyi uygulamalara değinilerek fikir alışverişinde bulunuldu.  Oturumda, Avrupa Komisyonu Genç İstihdamından sorumlu politika yöneticisi Pirkko Pyörala, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanı Dirk Vantyghem, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından konuyla ilgili sunumlar ve yerelde gerçekleştirilen iyi uygulamalar paylaşıldı.

Konuşmalarında özellikle kentsel yoksulluk ve kitlesel kentleşme konularına değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlik istihdamının sağlanması için gerekli finansal kaynakları tahsis etmek için Avrupa Birliği kuruluşları ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, genç istihdamının artırılması için geliştirdikleri ve bölge sanayi odasının da paydaşı olduğu projelerinden bahsederek yerelde yapılacak işbirliklerinin önemine değindi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise Türkiye genelinde genç istihdamı ile ilgili verileri paylaşarak, konuyla ilgili merkezi idare ve belediyelerin yapmış olduğu iyi uygulamalardan bahsetti.

Programın son oturumunda AB Fonlarının iyi yönetişime ve yerelde sosyo-ekonomik kalkınmaya katkısı değerlendirildi. Oturumda Yücel Yılmaz, AB fonlarının belediyelerimizce daha aktif kullanıldığına dikkat çekerek yereldeki işbirliğinin önemine değindi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Toplantısı TamamlandıAvrupa Birliği Bölgeler Komitesi Toplantısı TamamlandıAvrupa Birliği Bölgeler Komitesi Toplantısı TamamlandıAvrupa Birliği Bölgeler Komitesi Toplantısı TamamlandıAvrupa Birliği Bölgeler Komitesi Toplantısı Tamamlandı