Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Esasları Belirlendi

 

Kamu kurumlarında, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilen personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesinde izlenecek usul ve esaslara ilişkin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 25’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik uyarınca geçici görevlendirme; kurumların emrine ve kurumların kadro ve pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde yapılabilecektir. Buna göre kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro veya pozisyon bulunması şartı aranmamaktadır.

 

Yönetmelikte yer alan geçici madde uyarınca, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 25’inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

 

Resmi Gazete

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Esasları Belirlendi