Yerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da Buluştu

Birliğimiz ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Lisans Öğreniminde Kariyer Planlama Çalıştayı” 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

Çalıştayın açılış konuşmasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aynur Atmaca Can, çalıştayın düzenlenmesinde başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, çalıştayın tüm katılımcılara faydalı olması temennilerinde bulundu.

 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İmam Bakır Kanlı, “Vücudumuzun kendini idame ettirebilmesi için tüm organların ayrı ayrı önemi büyüktür. Bu açıdan bakıldığında kentleri de hücrelere benzetirsek yönetimleri tüm devleti etkiler hale gelmektedir. İlerlemek adına bir hamle yapılması isteniyorsa mahallelerden yani hücrelerden başlanması gerekir.” dedi. Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü olarak ‘yerelden küresele’ ilkesini benimsediklerini ifade eden Kanlı, “Eğer bir hücreyi iyileştiremezseniz yerel ölçekte bir iyileşme sağlayamazsınız. Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirilmesi ile yerel yönetimler açısından da önemli adımlar atılmıştır.” şeklinde konuştu.

 

Açılış konuşmalarının son kısmında, Birliğimizin Belediye Akademisi faaliyetleri ve diğer hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, çalıştayın bu alanda bir ilk olma özelliği taşıdığını ve öğrenciler ile kamu kurumlarını bir araya getirmesinden dolayı büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi. Son yıllarda artan akıllı şehir uygulamaları başta olmak üzere sosyal belediyecilik alanında büyük mesafe kat edildiğini ifade eden Ötegen, belediyelerin çağın gerektirdiği değişimlere uyum sağladıklarının altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bilal Eryılmaz’ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Oktay, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Recep Bozdoğan, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkanı Ali Çelikbilek ve Avukat Yasemin Sezgin, yerel yönetim lisans mezunlarının yerel yönetimlerde istihdam ve akademik açıdan hukuki statüleri konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Recep Bozdoğan başkanlığında gerçekleşen “Yerel Yönetimler Lisans Mezunlarının Kariyer Mesleklere Girebilmeleri için Alınması Gerekli Tedbirler” başlıklı ikinci oturum, Prof. Dr. Hamza Ateş, Prof. Dr. Yüksel Demirkaya, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç, Doç Dr. Ahmut Doğan ve Doç. Dr. Rasim Akpınar’ın katılımları ile gerçekleşti. Çalıştayın ilk günü soru cevap bölümüyle tamamlandı.

 

Çalıştay’ın ikinci gününün üçüncü oturumu “Yerel Yönetimlerin İnsan Kaynağı İhtiyacının Etkin Şekilde Karşılanabilmesi İçin Lisan ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretiminde Alınması Gereken Tedbirler” konusuyla Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Altunok moderatörlüğünde başladı.  Prof. Dr. Kemal Görmez, Doç. Dr. Aynur Atmaca Can, Doç. Dr. Erbay Arıkboğa ve Dr. Aslıhan Iğdır Akaras’ın sunumlarıyla oturum son buldu.

 

Çalıştayın son oturumu Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında Ali Kaplan, Öğr. Görevlisi Volkan Topçu, Arş. Gör. Aydın Akpınar, Zeynep Nur Özmen, Muhammed Enes Danalıoğlu “Yerel Yönetimlerin İnsan Kaynağı İhtiyacının Etkin Şekilde Karşılanabilmesi İçin Lisans ve Lisansüstü Öğreniminde Alınması Gereken Tedbirler” konusunda yorumlarını katılımcılarla paylaştı.

 

Çalıştayın son bölümünde ise Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burak Hamza Eryiğit başkanlığında “Çalıştay Değerlendirme Oturumu ve Öneriler” tartışılarak, atılması gereken adımların neler olması gerektiği konularına yer verildi.

               

 

Yerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da BuluştuYerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da BuluştuYerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da BuluştuYerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da BuluştuYerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da BuluştuYerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da BuluştuYerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri İstanbul’da Buluştu