Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalığın Artırılması Projesi

Birliğimizin hedef kitlesinde yer almakta olduğu “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi” nin açılış töreni 24 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen projenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Christian Berger, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yerel yöneticiler ve kamu görevlileri hazır bulundu.

Törende katılımcılara hitap eden Birlik Başkanımız Fatma Şahin, projeye katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında TBB’nin bu projenin her noktasında, Anadolu’ya yayılmasında ve tüm mekanizmalarında yanında yer alacağını ifade etti. “Hepimiz zamanın ve mekânın şahitleriyiz.” diyen Başkan Şahin, sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinerek eğitim hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, çevreyle uyumlu şehircilik gibi konularda sosyal adalet ve sosyal barış sağlanamadığı takdirde hiçbir kalkınma modelinin insana mutluluk getirmeyeceğinin altını çizdi. Şeyh Edebali’nin “Halka hizmet Hakk’a hizmettir.”  sözlerini hatırlatan Şahin, “Bu anlayış zaten bizim medeniyet kodlarımızda var. Bu kodlara geri dönmemiz gerek.” dedi. Başkan Şahin  Cumhurbaşkanlığı modelinde olduğu gibi kurumsal kapasitenin her noktada güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 25 yıllık yerel yönetim tecrübemizle yapacağımız çok iş var. Katılımcılığı, erişilebilirliği ve şeffaflığı sağlamalıyız. Bu değerleri sağlayamazsak vatandaş memnuniyetini sağlamamız mümkün değil. Bu nedenle hem TBB hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz ve örnek olmak istiyoruz. Verimliliği esas alan vatandaş odaklı, vatandaşı da kapsayan interaktif bir modeli hedefliyoruz.” dedi.

Projenin Amaçları Neler?

Proje kapsamında Avrupa standartları doğrultusunda ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında belirlenen önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik anlayışın gerçekleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye katkı sağlanması, vatandaşların ilk elden kamu hizmeti aldığı yerel yönetimlerde etik kültürünün güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerine yönelik etik davranış kurallarını oluşturulması, yerel yönetimlerde çalışanlar başta olmak üzere bu makamlardan hizmet alan vatandaşlarda etik farkındalığın oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek ProjesiYerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek ProjesiYerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek ProjesiYerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi