Yerel Yönetimler Sempozyumu Oturumları Tamamlandı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıyla  09 Ocak 2018  tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu, Yönetimler Arası İdari ve Mali İlişkiler, Çevre Dostu Şehirler ve Şehir Planlaması ve İmar Disiplini başlıklı oturumlar tamamlandı.

Sempozyumun bilimsel programının açılışında söz alan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür etti. Türkiye’de şehirleşme süreci hakkında bilgiler veren Karatepe, 1950’li yıllarda ülke nüfusunun %70’inin şehirlerde %30’unun kırsalda yaşadığını, günümüzde ise bu rakamların ters yüz olduğunu söyledi. Türkiye’nin birçok ülkeye kıyasla bu sorunla daha kolay başa çıkabildiğinin altını çizen Karatepe,  15 yıl önce yapılan yerel yönetim sempozyumlarının gündem maddesinin gecekondulaşma olduğunu hatırlatarak günümüzde bu problemin neredeyse ortadan kalktığını belirtti.

Türkiye'nin birikiminden bahseden Karatepe, “Gücümüz var, potansiyelimiz var. Burada da karşılıklı fikirlerimizi görüşlerimizi birleştirerek, Türkiye’nin bu gücünü hayata geçirerek bundan sonraki dönem için inşallah şehirlerimiz için daha incelikli çözümler geliştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumun ilk günü moderatörlüğünü Prof. Dr. Yılmaz Bingöl’ün üstlendiği “Yönetimler Arası İdari ve Mali İlişkiler” başlıklı ilk oturumla başladı. Oturumda Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerel yönetimlere getireceği yeni vizyon ve yaklaşımlar, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki ilişkiler değerlendirildi. İlk gün oturumunda Prof. Dr. Yüksel Demirkaya “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Yönetişim” Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör “Yönetimler Arası Kaynak Paylaşımı”, Prof. Dr. Kerem Alkin “Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Genel Çerçeve Vizyon”, Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yerel Yönetim Politikaları” başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

 Sempozyumun ikinci günü, moderatörlüğü Prof. Dr. Lütfi Akça tarafından yapılan “Çevre Dostu Şehirler” oturumu devam etti. Yerel yönetimlerde entegre atık yönetimine geçiş, sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması, yerel yönetimlerde su ve atık su yönetiminde verimlilik ve performansı, iklim değişikliği ile mücadele, su kaynaklarının verimli kullanılması konularının ele alınacağı oturumda;  Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya “Sürdürülebilir Su ve Atık su Yönetimi”,  Prof. Dr. İbrahim Demir “Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi”, Prof. Dr. Murat Doğru “Katı Atıklardan Sürdürülebilir ve Yenilebilir Enerji Üretimi”, Prof. Dr. Nihal Bektaş “Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı”,  Dr. Öğr. Gör. Korkmaz Yıldırım ise “Türkiye’de Hava Kirliliği ile Mücadele Politikaları” konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Sempozyumun öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumunda ise “Şehir Planlaması ve İmar Disiplini” başlıklı oturumda imar disiplininin sağlanmasında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, imar disiplininin sağlanmasında merkez ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları, etkin bir imar denetimi, imar kirliliğinin önlenmesinde kentsel dönüşüm uygulamaları,  şehir kimliği ve estetik sorunları ele alındı.

Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk’ün moderatör olarak yer alacağı oturumda, GELARD Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir “Medeniyetimizin Yerleşim Planlama ve Yapılı Çevre Değerleri Ne Olmalıdır?”, Mimar Dr. Şimşek Deniz, “Aile Dostu Kentler,  Tarihsel Çevre Korumada Mobilizasyon Yaklaşımı”, İnşaat Mühendisi Mustafa Yaylalı ise “Yerel Yönetimlerde Tüm Unsurlarıyla Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” başlıklı sunumlarla sempozyuma katkı sundu.

Yerel Yönetimler Sempozyumu Bilimsel Programı GerçekleşiyorYerel Yönetimler Sempozyumu Bilimsel Programı GerçekleşiyorYerel Yönetimler Sempozyumu Bilimsel Programı GerçekleşiyorYerel Yönetimler Sempozyumu Bilimsel Programı GerçekleşiyorYerel Yönetimler Sempozyumu Bilimsel Programı Gerçekleşiyor