İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

Bilindiği üzere (1) Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM)” oluşturulmuştur.

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la belediye mevzuatında İçişleri Bakanlığına yapılan atıflar kaldırılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ibaresi konulmuştur.

Bundan böyle belediyelerimiz, İçişleri Bakanlığınca yürütülecek denetim, inceleme ve soruşturma dışındaki diğer iş ve işlemlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile yürüteceklerdir. 

İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınaİçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına