Şehir Eşleştirme Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi

Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi”nin uygulamasına başlandı.

 

Proje ile Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurulması hedefleniyor. Proje kapsamında, yerelde büyük bir ilgiyle karşılanacağı düşünülen hibe projelerinin yanı sıra çalıştaylar, eğitim programları, çalışma ziyaretleri, etki değerlendirme analizleri ve şehir eşleştirme konferanslarının yapılması gibi çeşitli faaliyetlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bahse konu çalışmaların, güncel ve gerçek ihtiyaçlara cevap vermesini temin etmek üzere, AB alanında çalışan kamu/özel sektör/üniversite ve sivil toplum kesimi çalışanlarına yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması hazırlandı. Çalışmadan elde edilecek bulgular, başta eğitimler olmak üzere proje kapsamındaki bütün kapasite geliştirme faaliyetlerine temel teşkil edecektir. Yerelde ihtiyaç duyulan konu başlıklarının tespit edilmesine katkıda bulunmak için anketimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.


https://tr.surveymonkey.com/r/JPLYK79