İşyeri Ruhsat Mevzuatı ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyor

Birliğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile 27-28 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “İşyeri Ruhsat Mevzuatı ve Çözüm Önerileri” çalıştayına farklı ölçekteki büyükşehir, il, ilçe ve büyükşehir ilçe belediyelerinin ilgili çevre, zabıta ve ruhsat birimlerinden katılım sağlandı.

 

E.Vali Zekeriya Şarbak’ın başkanlığında “Yürürlükteki Mevzuatlar” temalı oturum ile açılan çalıştayda, Şarbak, işyeri mevzuatı ve buna yönelik sorunların ilgili kurumların işbirliği ile katılımcı bir şekilde ele alınmasının öneminden bahsederek, çalıştaydan çıkacak sonuçların titiz bir şekilde raporlanacağını vurguladı.

 

İşyeri, yetkili idare ve ruhsat kavramlarını tanımlayarak sunumuna başlayan Vali Enver Salihoğlu ise, işyeri ile ilgili yönetmeliklerden, 6102 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinden, 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinden bahsederek, konu ile ilgili İçişleri Bakanlığına ulaşan yaklaşık 2400 görüş talebinin olduğunu bildirdi. Konuşmasında ilgili kanunda yaklaşık 53 tane istisnanın olduğuna değinen Salihoğlu, ruhsatı veren belediyelerin ruhsat harcını da kendi toplaması gerektiği konusunda katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

 

Oturumun ikinci bölümünde söz alan İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Gazi Sert sürekli gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak adına mevcut mevzuatta meydana gelen boşlukların revize edilmesi gerektiğini ve Bakanlığın bu yönde çalışmalar başlattığını belirtti. Ayrıca ruhsatlandırmada kısmi düzenlemelerin yapılabileceğini, uygulamadaki farklılıkların sadeleştirilmesi ve bu konudaki bürokrasinin azaltılması gerektiği hususunda görüş bildirdi.

İlgili oturumun son kısmında ise, sektörlerin ruhsatlandırma aşamasında karşılaştığı zorluklar konusunda İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Uluç Hacıhasanoğlu işyeri çalışma ruhsatında karşılaştıkları engelleri ve iskânsız binalar, yüksek harçlar ve adres ile nevi değişikliği sırasında tüm ruhsat işlemlerinin en baştan tekrarlanması konularının olduğunun altını çizdi. İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Şube Müdürü Erbil Büyükbay ise, sürekli değişen imar kanunlarının sanayi bölgelerinin yaşam alanlarını kısıtlaması ve yangın gibi durumlarda ruhsatlandırma işlemlerinin en baştan yapılmasının girişimcileri zor durumda bıraktığını belirtti.

 

Programın öğleden sonraki oturumuna başkanlık eden Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan ise,  bu çalıştayda olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek uygulamacılar gözünden sorunların tartışılmasının önemine değindi.  İlgili oturumun ilk konuşmacısı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü M. Kemal Karabayır, mevzuattan kaynaklanan engellerden bahsederken, yatırımcıların yapacağı iş ile ilgili tüm maddi yatırımları gerçekleştirdikten sonra karşısına çıkan ruhsat engelinin girişimcilerin yeni yatırımlardan kaçınmasına yol açtığını ve bu durumun da belediyeleri üzdüğünün altını çizdi. Ayrıca yapılan imar kanunu değişiklikleriyle kuruluşu esnasında çevresinde konut olmayan fabrikaların daha sonra konutların arasında kalmasıyla birlikte sağlık koruma bandı gerekçesiyle şehir merkezi olmayan bölgelere taşınması zorunluluğunun bir taraftan gereklilik diğer taraftan da yükümlülüğe yol açtığını vurguladı.

 

Oturumun ikinci kısmında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Yaşar PARLAK ise, iskânı olmayan yapılara ruhsat verilmiş olmasının yarattığı yargısal sorunlara değinirken iş yerlerinin ülkemizin lokomotifi olduğunu ve ruhsatlandırma işlemlerinin yalın ve hızlı bir şekilde tamamlanmasının gerekliliğinden bahsetti. Oturumun son kısmında Denizli Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Fatih Aygören, özellik arz eden işletmelerin ruhsatlandırılması aşamasında karşılaştıkları zorluklara değindi.

 

Çalıştayın son gününde ise, Ruhsatlandırma Aşamasında Paydaşlar ile tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin alınacağı oturumlar gerçekleştirilecek ve çalıştay raporlaması yapılarak ilgili bakanlıklara sonuç raporu gönderilecektir. 

İşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyorİşyeri Ruhsat Mevzuatı Ve Sorunları İstanbul’da Tartışılıyor