Kesintiler Yeniden Düzenlendi

KESİNTİLER YENİDEN DÜZENLENDİ

Belediyelerin kamuya olan borçları,  genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesilmek suretiyle tahsil edilmekte, kesinti esasları ise 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Söz konusu kararda 2016/9491 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilecek borçlar arasına 6736 sayılı Kanunla yapılandırılan borçlar da dâhil edilmiş ve borcu olan belediyeler için kesinti oranı % 50’ye çıkarılmıştı.

Resmi Gazete’nin 6 Ağustos 2017 tarihli ve 30146 sayılı nüshasında yayımlanan 2017/10542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7020 sayılı Kanunla yapılandırılan borçlar da belediyelere genel bütçe gelirlerinden ödenecek paylardan kesilmek üzere düzenleme yapılmış, bu kararla yapılandırma yapmış olan belediyeler için kesinti oranı % 50’ye çıkmıştır.

Ancak Resmi Gazete’nin 11 Ağustos 2017 tarihli Mükerrer nüshasında yayımlanan 2017/10704 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kez kesinti oranları düşürülmüştür.

Borç Durumuna Göre Kesinti Oranları Tablosu

2017 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN KESİNTİ ORANLARI

Borç Durumu

2017 Yılı(1)

(Kasım 2016’dan itibaren)

2017 Yılı(2)

(6 Ağustos)

 

2017 Yılı(3)

(11 Ağustos)

Kesinti Oranı

Kesinti Oranı

Kesinti Oranı

1.

1/3/2010 Tarihinden Sonra Borcu Bulunmayan ve Cari Borcunu Düzenli Ödeyen

%25

%25

%22

Yapılandırma Var (6736 s. K. ve 7020 s. K.)

+ %25

+ %25

+%3

TOPLAM

%50

%50

%25

2.

1/3/2010 Tarihinden Sonra Borcu Bulunan ve Cari Borcunu Düzenli Ödemeyen

%40

%40

%35

Yapılandırma Var (6736 s. K. ve 7020 s. K.)

+%10

+%0

%5

TOPLAM

%50

%50

%40

3.

Geçmiş Borcu Yok,  Cari Borcu Düzensiz Ödüyor

%40

%40

%35

TOPLAM

%40

%40

%35

2016/9491 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2017/10542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2017/10704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Resmi Gazete

 

Kesintiler Yeniden Düzenlendi