İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Tamamlandı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Rize Belediyesi’nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı sona erdi.

 

İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde 2 gün süren konferans katılımcıların sunumlarıyla tamamladı. Üç oturum halinde devam eden konferansta iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünün oluşmasında liderlik, İSG’de iletişim, iş kazaları sonrasında idari sonuçlar, iş kazaları sonrası denetim ve teftişler, İSG mevzuatı, iş kazası nedeniyle acil servise başvurular ve karşılaşılan sorunlar ve iş kazaları istatistiklerinde standardizasyon konularında katılımcılara bilgiler verildi.

 

Konferansa Ülke Genelinden 25 Ayrı Kurum Katıldı

 

Konferansa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi), EGO Genel Müdürlüğü, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İZSU, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, DESKİ (Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi), Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi), MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi), Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı.

 

Söz konusu oturumlarda, insan odaklı bir belediyecilik ve kurumsallık üzerinde duruldu. Bazı kulvarlarda gelişimini tamamlayan bazılarında ise tamamlamaya devam eden bir ülke olarak diğer gelişmekte olan ülkelere rol-model bir ülke halinde olduğumuza ve sahip olduğumuz genç-dinamik nüfusumuzla üreten bir ülke olarak iş sağlığı ve güvenliği konusuna ilgi duymak ve gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuz hususlarının altı çizildi. Panelistler tarafından ayrıca sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği anlayışı için gerek kamu kurumları gerekse özel sektör büyük bir sorumluluğa sahip olduğundan, bunu diğer sorumluluklarımızla da birleştirerek kurallar koyan ve bu kurallara hem uyup hem de saygı duyan bir toplum olma idealizmine çok yakın olduğumuzdan bahsedildi.

 

14 milyona yakın 4A’lı, 3,3 milyona yakın 4C’li personelin bulunduğu ülkemizde iş yaşamında dikkat edilmesi gereken püf noktalar her gün artmakta ve bunlara dikkat edilmediği sürece hem maddi hem manevi mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu sebepten ötürü mağduriyetlerin ortadan kaldırılabilmesi ve iş yaşamında profesyonelliğin arttırılması için iletişim problemlerinin aşılması, mevcut mevzuata uyulması, teknik önlemlerin alınması ve bunların akıcı ve hızlı olması gerektiği çalıştayda bir kez daha gün yüzüne çıkartıldı. Ayrıca çalıştayda genel olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çok yeni bir düzenleme olduğu, adaptasyon sürecinin bu tarz eğitimlerle hızlanacağı, bununla birlikte yapılan iş ve eğitimlerin denetimlere tabi olması gerekliliği, keyfi fiil ve söylemlerden dolayı hiçbir unsura olumsuz etkide bulunulmaması gerektiğinin üzerinde de duruldu. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Tamamlandıİş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Tamamlandıİş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Tamamlandıİş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Tamamlandı