Deprem Danışma Kurulu Ankara’da Toplandı

Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde kurulan Deprem Danışma Kurulu, 2017 yılı birinci toplantısı 13 Temmuz tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

 

Hal Konseyi, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon Kurulu, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu gibi çeşitli kurullarda da görev alan TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Deprem Danışma Kurulu üyesi olarak katıldı. 

 

“Deprem Danışma Kurulu (DDK) 2017-2019 yol haritasının ve faaliyet alanlarının belirlenmesi” gündemi ile düzenlenen toplantıda geçmiş faaliyetler, güncellenen Türkiye Deprem Tehlikeleri Haritaları ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hakkında kurul üyelerine yönelik sunumlar yapıldı. Gerçekleştirilen sunumların ardından Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP-2023 İzleme ve Değerlendirme Kurulu ve Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Yönlendirme Kurulu’nda yer alacak DDK Üyeleri belirlendi. 

 

Üyelerin görüş ve önerilerine yer verilen toplantının son bölümünde, toplantı tutanağı düzenlenerek ve 16 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak toplantının planlanması gerçekleştirildi.

Deprem Danışma Kurulu Ankara’da ToplandıDeprem Danışma Kurulu Ankara’da ToplandıDeprem Danışma Kurulu Ankara’da ToplandıDeprem Danışma Kurulu Ankara’da ToplandıDeprem Danışma Kurulu Ankara’da ToplandıDeprem Danışma Kurulu Ankara’da Toplandı