Mahkeme Büyükşehir Payının Eksik Ödendiğine Karar Verdi

Ankara 14. İdare Mahkemesi, 2014 yılı Mart ayında Maliye Bakanlığı tarafından büyükşehir belediyelerine doğrudan gönderilen paylarının eksik ödendiğine karar verdi.

Büyükşehir Belediyelerine, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan İl Vergi Gelirleri (İVG)  Maliye Bakanlığınca dağıtılmaktadır. 6360 sayılı Kanunla pay oranı ve dağıtım kriterleri değiştiği halde, büyükşehir belediyelerine 2014 yılı Mart ayında yapılan dağıtımda bu değişiklikler uygulanmamış, 6360 sayılı Kanundan önceki durum dikkate alınmıştı.

Bu durumun düzeltilmesi amacıyla yaptığımız müracaatın zımnen reddedilmesi üzerine açmış olduğumuz davada Mahkeme, 6360 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 30 Mart 2014 tarihinden sonra yapılan pay dağıtımlarında, bu değişiklikler dikkate alınarak hesap yapılması gerektiğini belirtmiştir.

İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın kesinleşmesi halinde paylarla ilgili değişiklikler konusunda belediyelerimiz bilgilendirilecektir.