“1. Kırsal Hizmetler Çalıştayı” Ankara’da Yapıldı.

Birliğimiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla, 2014 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle kurulan kırsal hizmetlerden sorumlu daire başkanlıklarının sorunları ve işleyişi hakkında istişareler yapılması amacıyla düzenlenen ve 24 büyükşehir belediyesinin kırsal hizmetlerden sorumlu daire başkanlarının katıldığı “1. Kırsal Hizmetler Çalıştayı”, 17-18 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. 

 

Türkiye’de ilk defa düzenlenen Çalıştay’a, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven ile diğer 23 büyükşehir belediyesinin kırsal hizmetler daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

 

Toplantının açılış konuşmaları, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya FAO Türkiye Temsilcisi Dr. Ayşegül Akın tarafından gerçekleştirildi.

 

Şahin konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevlerinden ve yürütülen faaliyetlerinden bahsetti.  Birliğimizin kırsal alanında yaptığı çalışmaları önemsendiğini dile getirdi. Son olarak projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, projenin faydalı ve yararlı olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

 

Çalıştay sonrası çıktılar ise şöyle belirlenmiştir.

 

1. İçsel Problemler

 • Büyükşehir Belediyelerinde personel istihdam politikalarında aksaklıklar
 • Stratejik plan ve yönetim eksikliği
 • Belediyeler arasında yapısal eşgüdüm ve standardizasyon bulunmaması
 • Kırsal hizmet çalışanlarının hizmet içi eğitim, kapasite, bilgi ve deneyim geliştirici faaliyetlere katılım sağlayamaması
 • Tarım teknolojileri ve enerji konusunda yenilikçi projelerin uygulamaya geçirilememesi
 • Belediyelerin tarım ve kırsal hizmetler konusunda altyapı yetersizlikleri

 2. Dışsal Problemler

 • Kurumlar arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımı eksikliği
 • Tarımsal desteklerden Belediyelerin yararlanamaması
 • Tarla yollarının ve drenaj kanallarının yapımı ve onarımı konusunda boşluk/yetki çakışması
 • Kuraklık eylem planında belediyelerin rol ve sorumluluklarının net belirtilmemesi
 • Çiftçilerin eğitim ve vizyon eksiklği

 3. Mevzuatsal Problemler

 • Sulama yönetimiyle ilgili standardizasyonun olmaması ve yetki çakışması
 • Taşınır mal yönetmeliği 31. Maddenin Kooperatif ve Birliklere makine hibe desteğini engellemesi
 • 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüştürülen köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile hizmetlerin aksaması
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci maddesiyle ilgili yönetmelik eksikliği
 • Karla mücadele konusunda desteğin olmaması
“1. Kırsal Hizmetler Çalıştayı” Ankara’da Yapıldı.“1. Kırsal Hizmetler Çalıştayı” Ankara’da Yapıldı.“1. Kırsal Hizmetler Çalıştayı” Ankara’da Yapıldı.