Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen  “Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor” etkinliği kapsamında 15 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 

Programın açılışında ilk sözü alan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Yasin Vural “Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği” işbirliği protokolünün amaçlarına değinerek protokolün ortaokul öğrencilerinin ücretsiz olarak sinemaya götürülerek, belirlenecek olan filmlerin gösterimini kapsadığını belirtti. Sinemanın toplumda yaşanan değişmeleri, çalışmaları, beklentileri, yani toplumsal dinamiği ve sanatsal gerçekliği temsil ettiğini belirten VURAL, bugün sinemanın televizyon ve internetten sonra kitle iletişim araçları içerisinde en etkin olanlarından birisi olduğunu dile getirdi. Halk eğitimi açısından da sinemanın genel kültürü arttırıcı olduğunun altını çizen Vural, sinemanın halkın bilgi, görgü ve davranışlarını değiştirici etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Protokolün yürütülmesinde gönüllü belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere üçlü bir mekanizma olduğunu dile getiren Vural protokolün faydalı olmasını, öğrencilerimize yeni ufuklar açmasını, hayatlarına güzel yön vermesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen de konuşmasında Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevlerinden ve yürütülen faaliyetlerinden bahsetti.  Birliğimizin eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve Belediye Akademisi hakkında katılımcıları bilgilendiren Sökmen, Belediyelerimizin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda Bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemsendiğini dile getirdi. Bakanlıklarımızla işbirliğinde gerçekleştirilen Evlilik Öncesi Eğitim, Okullar Hayat Olsun, Ulaşılabilirlik,  projelerden de bahseden Sökmen bugün de burada “Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor” adı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildiğini belirtti.

 

Çocukların bir toplumun geleceği olduğunu ifade eden Sökmen, iyi yetiştirilmiş nesillerin toplum ve devletlerin kaderlerinde büyük değişim ve ilerlemenin gerçekleşmesine vesile olduklarını belirtti. Bu nedenle toplumların çocuklarına bugün sundukları imkânların, gelecekte onların toplumlarına sunacaklarını belirlediğini ifade ederek, bu itibarla öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler açısından farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, , öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkân sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencileri sinemayla buluşturacak bir proje oluşturulduğunu belirtti.  Böylesine gönüllere, yüreklere dokunan bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyulduğunu ifade eden Sökmen projenin planlı, programlı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için bugün paydaşlarla bir istişare toplantısının düzenlendiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, gönüllü belediyelere, TBB çalışanlarına ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, projenin faydalı ve yararlı olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürü Erkin Yılmaz programa ev sahipliği yapan bu güzel organizasyonun sahibi Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Sinemanın ortak bir rüya görmek gibi olduğunu ifade eden Yılmaz, bu itibarla bu projeyle çocukların hayallerine ortak olunacağı için son derece mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Konuşmasına sinema sektöründeki istatistiklere yer vererek devam eden Yılmaz, 2002 yılında ülkemizde vizyona giren yerli film sayısı sadece 9 iken geçtiğimiz yıl bu rakamın 135 olduğunu belirtti. 2002 yılında izleyici sayısının 20 milyon olduğunu ifade eden Yılmaz bu rakamın geçen yıl 60 milyon olduğunu ve bu yıl da 70 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu projenin oldukça önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, projeyle çocuklarımızın çoğunun sinemayla ilk defa tanışacağını ve belki de bu projeyle aralarından Safa Ünallar’ın, Nuri Bilge Ceylanlar’ın çıkabileceğini belirtti. Bu projenin efektif bir şekilde sürdürülebilmesin il yürütme komisyonunda yer alacak olan temsilcilere, temsilciler arasındaki koordinasyon ve işbirliğine bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz bu temsilcilerin yaklaşımının ve tasarrufunun bu projenin başarısını belirleyeceğini belirtti. Bugüne kadar bu işbirliğinde muazzam bir uyum sağlandığının altını çizen Yılmaz, bundan sonra da bu durumun devam edeceğine inandığını belirtti ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 

 

Program daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Suat Baydar’ın proje konusunda bilgi vermek amacıyla yaptığı sunum ile devam etti ve soru-cevap oturumu ile sonlandırıldı.

Öğrenciler Sinema İle BuluşuyorÖğrenciler Sinema İle BuluşuyorÖğrenciler Sinema İle BuluşuyorÖğrenciler Sinema İle BuluşuyorÖğrenciler Sinema İle Buluşuyor