Kadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da Gerçekleştirildi

Birliğimiz ile Ankara Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi.

 

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun çalıştayın Ankara İl Eylem planı çerçevesinde planlandığını, teorikle pratiğin bir araya getirilmesi açısından çalıştayın önemli olduğunu vurguladı. Öncelikli hedeflerinin, kadın konukevi sonrası sürecin standardını oluşturmak ve bu modeli Türkiye’de uygulanabilir hale getirmek olduğunu belirten Durgun, iş birliği kanallarını geliştirilerek donanım eksiklerinin tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı. Çalıştaydan çıkan sonuçların kitap haline getirilerek Türkiye Belediyeler Birliği tarafından basımının yapılacağını sözlerine ekleyen Durgun katılımcılara teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı.

 

Durgun'dan sonra konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra böyle önemli bir çalıştaya dâhil olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek bir ülkenin gelişmişliğinde ve kalkınmasındaki en önemli kriterlerden birinin de kadının o toplumdaki yeri ve önemi olduğunu belirterek sözlerine başladı. Kadına yönelik şiddetin kadının yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, onur ve saygınlığına yönelik bir şiddet olduğunu ve her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Sökmen, bu nedenle kadına şiddet sorununun sadece kadınların sorunu değil, kamusal hukuku ilgilendiren toplumsal bir mesele olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin çok boyutlu bir sorun olduğunu ifade eden Sökmen, bu nedenle şiddetle mücadele de çok boyutlu olunması gerektiğini ve kurumlar arası işbirliğinin de bu noktada önemli olduğunu belirterek hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, etik, eğitim disiplinlerinin ve bu alanlarda görev yapan tüm kurumların işbirliğiyle çok yönlü çözümler ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

 

Halka en yakın ve kolaylıkla ulaşabilecekleri kurumlar olan belediyelerin bu alandaki çalışmalarının büyük önem arz ettiğini ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerimize verilen desteğin önemini ifade eden Sökmen, birliğimizin temel ilkeleri arasında Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın yer almakta olduğunu 2015-2019 yılı Stratejik Planımızda da bu ilkeye yer verildiğini ve yine 2016 yılında bu alandaki kurum kapasitesini artırmak suretiyle bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” grubu oluşturulduğunu belirtti. Belediye akademisi ders programında da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok dersin olduğunu belirten Sökmen, birlik olarak belediyelerin atanmış personeline ve seçilmişlere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık artıracak çalışmalar yürütülmekte olduğunu ifade etti.

 

Kadın belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize yönelik farkındalık çalışmaları yapıldığını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ili kapsayan evlilik öncesi eğitimler gerçekleştirildiğini ve bir ay önce de kadın konukevi personellerine yönelik 5 tam gün ve 4 grup halinde travma, tükenmişlik ve kadını güçlendirme eğitimleri düzenlendiğini belirten Sökmen katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür edip konuşmasını sonlandırdı.

 

Sökmen'den sonra söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, çalıştayın verimli geçmesini temenni edip katılımcıları selamladıktan sonra sözlerine başladı. 2011 yılında sosyal hizmet ve yardımlarda bütüncül bir bakış açışı getirmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulduğunu belirten Ustaoğlu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün de kadınlara yönelik sosyal hizmetleri çalışma alanlarına dâhil ettiğini belirtti. Şiddetle mücadele alanında ise uluslararası taahhütlerinde göz önüne alınarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla her alanda yasal ve idari tedbirlerin alınarak topyekûn mücadele edildiğini ifade eden Ustaoğlu 2011 yılında kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesinde İstanbul Sözleşmesini imzalayan ve onaylayan ilk ülkelerden biri olduğumu vurguladı. Ustaoğlu, İstanbul Sözleşmesinin temel alınarak 6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğini, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin açıldığını ve şu anda 49 ilimizde hizmet vermekte olduğunu, kadın konukevi sayısının sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerinkilerle beraber 101 olduğunu ifade etti.  Yerel yönetimlerin bu konuya hassas davranarak önem vermeleri gerektiğini belirten Ustaoğlu, nüfusu 100 binin üstünde olan belediyelerin kadın konukevi açma zorunlulukları olduğunu hatırlatarak çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edip sözlerini tamamladı.

 

Açılış konuşmalarının ardından Kadın Konukevi Hizmetleri değerlendirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelere bağlı konukevlerinde yaşanan sorunlar ile konukevi süreci ve sonrasında kadına sunulan hizmetler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin önemi konuları anlatıldı. Yerel Yönetimler ve Kadın Hizmetleri konusunda ise belediyelerin kadınlara yönelik hizmetleri, bu alanda yapılan uygulamalar, kadının güçlendirilmesi çerçevesinde yapılan iyi uygulama örnekleri anlatıldı.

 

Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar gruplandırılarak kadın konukevleri sonrası sürecin nasıl işleyeceği ve yerel yönetimlerin sorumlulukları konuları üzerinde duruldu. Program çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesiyle son buldu.

Kadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da GerçekleştirildiKadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da GerçekleştirildiKadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da GerçekleştirildiKadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da GerçekleştirildiKadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da GerçekleştirildiKadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da GerçekleştirildiKadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Ankara'da Gerçekleştirildi