KONGRE 32. Genel Kurulu Tamamlandı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 32. Genel Kurul toplantısı 28 – 30 Mart 2017 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirildi.

 

Türkiye Raporu

 

32. Genel Kurulun en önemli gündem maddesi 2016 yılı içerisinde Türkiye Raportörleri tarafında gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında oluşturulan Türkiye Raporuydu.

 

08 Şubat 2016 tarihinde Kongre Bürosunun kararı ile Türkiye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili bir izleme ziyareti programlanmış ardından da 03 – 04 Ekim 2016 tarihleri arasında Kongre Raportörleri Ankara’da siyasi partilerin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmişlerdir. 18 – 20 Aralık 2016 tarihleri arasında da ikinci ziyareti gerçekleştiren raportörler Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da temaslarda bulundular. Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından oluşan taslak Rapor 16 Şubat 2017 tarihleri arasında Atina’da gerçekleştirilen İzleme Komitesi toplantısında Kongre’ye sunulmak üzere onaylandı.

 

Sekretarya görevini yürüten Birliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla Heyet üyelerimiz Genel Kurul’da görüşülmek üzere hazırlanan Taslak Rapor için 14 maddede değişiklik talep etti. 29 Mart 2016 tarihindeki Genel Kurul toplantısında ise Rapor masaya yatırıldı. Raportörlerin gerçeği yansıtmayan yanlı bir bakış açısıyla oluşturdukları Raporu Kongre’de sunmalarının ardından, Kongre Başkanı tarafından konu tartışmaya açıldı.

 

“Kendi ülkenizde acaba belediyenize ait resmi araçlarla canlı bomba eylemi yapanlar var mıdır?”

 

Türkiye Heyeti Başkanı olarak söz alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tevfik TÜREL konuşmasında raporun gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi. “Bu belediyeler kanun nizam tanımadan, kendi bildikleri gibi hareket ederek hukukun arkasına saklanmak istiyorlar. Bazı şeyleri içeride yaşamakla dışarıdan bakmak çok farklıdır. Kendi ülkenizde acaba belediyenize ait resmi araçlarla canlı bomba eylemi yapanlar var mıdır? Belediyenin resmi iş makineleri ile hendekler kazanlar var mı?” diyen TÜREL, sözlerine şöyle devam etti. “Türkiye Avrupa Konseyin kurucu üyesidir. Konseyle ilişkilerini güçlü bir şekilde devam ettirmek isteyen ülkedir. Hukuk ve demokrasi ülkesidir. Tutuklamalar suç delilleri oluşmasından sonra gerçekleşmektedir.”

 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN, “Ülkemizde olağan üstü hal vardır. Normal zamanlardan ayrı değerlendirilmelidir. Türkiye’nin iç hukukunda bile eş-başkanlık yoktur. Bizim beş başkan yardımcımız var üçü de kadın. Ben Raportörlerimizden Türk iç hukukuna göz atmalarını rica ederim.” dedi.

 

Karabük Belediye Başkanı Rafet VERGİLİ ise Raportörlerin sıkça atıfta bulundukları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile cevap verdi ve “Belediye Başkanları Kanun çerçevesinde çalışır. Bu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının bir parçasıdır. Ancak bu belediyeler bunun dışında hareket etmişlerdir” dedi.

 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN ise “Bu rapor siyasi bir araç olarak hazırlanmıştır. Yapıcılıktan çok uzaktır” diyerek raporu ve raportörleri yerel halkın görüşlerini almadıkları ve objektif davranmadıkları için eleştirdi. Türkiye’nin her bir vatandaşının güvenliği, özgürlüğü ve haklarını koruma hususunda mücadele ettiğini ve bu mücadeleye de devam edeceğini söyledi.

 

Yapılan tartışmaların ardından Türkiye Heyetinin değişiklik talepleri, Kongre Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gaye DOĞANOĞLU tarafından tek tek okunarak oylandı. Türkiye’nin talep ettiği ve Raportörler ile müzakere edilen “Kongre Türkiye’nin 3.2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapma gayretlerini ve bu alandaki çabalarını memnuniyetle karşılıyor” maddesi dahi Kongre üyeleri tarafından konuyla ilgili olmadığı gerekçe gösterilerek reddedildi. Türkiye Rapor oy çokluğuyla kabul edildi. 

KONGRE 32. Genel Kurulu TamamlandıKONGRE 32. Genel Kurulu TamamlandıKONGRE 32. Genel Kurulu TamamlandıKONGRE 32. Genel Kurulu TamamlandıKONGRE 32. Genel Kurulu Tamamlandı