Döviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendi

Birliğimiz ile Hazine Müsteşarlığı ve Uluslararası Finans Kurumu işbirliğinde düzenlenen Türkiye’deki Belediyeler İçin Döviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendi. 1 gün süren ve sunumların ardından değerlendirme ve soru cevap oturumunun gerçekleştirildiği çalıştaya büyükşehir belediyeleri ve bağlı idarelerimizin mali hizmetler daire başkanları, strateji geliştirme birim yöneticileri ve şube müdürleri katılım sağladı.

 

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hakkı Karataş günümüzde altyapı ihtiyacının sürekli olarak artmasının yatırım ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirtti. Söz konusu altyapı yatırımlarının yerel yönetimler için yeni harcamalar ortaya çıkmasına yol açmakta olduğunu dile getiren Karataş belediyelerin gelirlerinde bu harcamaları karşılayacak şekilde bir tepki olmaması sebebiyle bütçe dengesi söz konusu durumdan olumsuz anlamda etkilenebildiğini dile getirdi.

 

2016 yılın ilk dokuz ayında mahalli idarelerin toplam bütçe açığının 4.6 milyar TL’ye yükseldiğinin altını çizen Karataş, belediyelerin bilançolarına bakıldığında da iç ve dış borçlarının yükselmiş olduğunu belirtti. Son yıllarda artmış olsa da belediyelerin dış borçlarının iç borçlarına göre oldukça sınırlı olduğunu belirten Karataş bunun nedenlerinin dış kaynaklara erişimin belediyeler açısından oldukça kısıtlı olması ve dış borçlanmanın yatırım harcamaları arasında sayılması dolduğunu dile getirdi. Mevcut durumda belediyelerin büyük finansman gerektiren yatırım projeleri ve teknoloji transferinin finansmanı amacıyla dış piyasalardan borçlanabildiğini belirten Karataş bu çerçevede belediyelerimizin finansman ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir şekilde sağlamaları ve bu kapsamda sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmalarının ilave borç yüklerini azaltacağını, yerel yönetimlerin merkezi hükümete olan bağımlılığını azaltarak harcama politikalarında daha esnek bir yapıya kavuşulmasını sağlayacağını belirtti.  Finansman imkânlarının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesinin yerel yönetimler için büyük önem taşıdığını belirten Karataş bu finansman kullanımının beraberinde birtakım riskleri de getirdiğini dile getirdi.  Bu nedenle belediyeler tarafından söz konusu risklerin kontrol altına alınması ve bu finansman araçlarından azami verimin elde edilebilmesi için birçok mekanizmaların denetiminin ve kontrolünün yapılmasının gerekliliğini vurgulayan bu çalıştayda da amacın mahalli idarelerin kur riski ile ilgili teknik bilgilerini artırmalarına katkıda bulunmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.  Karataş konuşmasını programa katılım sağlayan davetlilere, konuşmacılara ve organizasyonu düzenleyen yetkililere teşekkür ederek sonlandırdı. 

 

Programın devamında söz alan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen ise konuşmasında ülkemizin ve dünyanın hızla bir değişim yaşamakta olduğunu ve bu değişime paralel olarak belediyelerimizin önemi ve değerinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. Yükselen trendin yerel yönetimler olduğunu ve buna mukabil olarak da vatandaşlarımızın belediyelerden beklentilerinin her geçen gün arttığını ifade eden Sökmen, önceki yıllarda belediyeler denince akla genelde kanalizasyon, yol ve su hizmetleri gelirken günümüzde altyapı kadar üst yapının, kadınlara, engellilere, gençlere, çocuklara, spora yönelik, sosyal ve kültürel hizmetlerin de etkin bir rol oynadığını ve belediyelerimizin beşikten mezara kadar hayatımızın içinde olduğunu vurguladı.  6360 sayılı yasadan sonra büyükşehirlerde belediye sınırlarının mülki sınırlara genişletilmesiyle belediyelerimizin sorumluluk alanlarının daha da genişlediğini belirten Sökmen, bu yasa ile mali yönden nispi bir iyileştirme olmakla birlikte genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlerimize ayrılan payın daha da artırılmasının, belediyelerimizin mali yapısının daha da iyileştirilmesinin gerektiğini vurguladı. Belediyelerimizin öz gelirlerinin de artırılması gerektiğini dile getiren Sökmen, Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin bu tür sorunlarının farkında olunduğunu, buna yönelik olarak da belediyelerimizle birlikte, “birlikte belediyecilik” sloganımız ışığında, ortak akılla ve işbirliği içerisinde bu sorunlara çözüm aramaya çalışıldığını ifade etti. İyi hizmet sunumunda mevcut mali kaynakların etkin kullanımının, hizmetlerin önceliklendirilmesi, gelir-gider dengesi ve bütçe disiplininin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Sökmen, bu hususlar kadar yetişmiş iş gücü, stratejik yönetim anlayışı ve insan kaynaklarının da o derece önemli olduğunu ifade etti. Konuşmasında belediyelerimizin zaman zaman finansman ihtiyacına da, borçlanmaya da ihtiyaç duyduğuna yer veren Sökmen, bunun hem hukuki hem mali süreçleri bulunduğunu dile getirdi. Döviz cinsinden borçlanmanın bir tarafta ilave bir kaynak sağlarken diğer yandan da çeşitli riskleri beraberinde getirebildiğini dile getiren Sökmen, bu toplantıda risklerin azaltılması ve bir farkındalık oluşturulması, ortaya çıkabilecek sorun ve çözümler konusunda katılımcıların bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Sökmen konuşmasını toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederek ve toplantının başarılı olması temennisiyle sonlandırdı.

 

Sökmen’in ardından katılımcıları Türkçe selamlayarak konuşmasına başlayan IFC Türkiye Ülke Müdürü Aisha Elanie Williams IFC adına, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur ve heyecan duyduklarını ifade etti.  Konuşmasında IFC’yi tanıtan ve faaliyetlerine yer veren Williams IFC olarak Türkiye’ye uzun süredir yatırım yaptıklarını ifade etti. IFC İstanbul ofisinin Washington dışındaki en geniş ofis olduğunu ve operasyon merkezi olduğunu dile getiren Williams Türkiye’nin IFC’nin en büyük 2. Müşteri ülkesi olduğunu belirtti.  Türkiye’de 5 milyar dolarlık yatırım portföyleri olduğunu belirten Williams, geçtiğimiz yıl belediyelerin de dahil olduğu birçok sektöre toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade etti. Williams konuşmasını tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.

 

Daha sonra sözü alan IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Altyapı ve Doğal Kaynaklar Yatırımları Direktörü Wiebke Schlömer konuşmasına Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Konuşmasında IFC’nin belediyeler ile ilgili faaliyetlerine değinen Schlömer IFC’nin şu anda kentsel ulaşım faaliyetlerinde ve atıksu altyapı projelerinde belediyelerin en büyük finansörlerinden biri haline geldiğini ve bundan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Konuşmasında Türkiye’nin IFC’nin şehirler inisiyatifi kapsamında odaklandığı ülkelerden biri olduğunu dile getiren Schlömer toplantının verimli geçmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Döviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendiDöviz Kuru Riskine Karşı Korunma Araçları Çalıştayı Ankara’da düzenlendi