Kadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi Tamamlandı

Birliğimiz ile Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri yapılan kapanış ve katılım belgesi töreni ile tamamlandı.

 

Programın kapanış töreninde konuşan Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç kadına yönelik şiddetin çok yönlü mücadeleyi gerektiren sosyal bir sorun olduğunu dile getirdi. Yasal ve idari düzenlemelerin varlığının bu konuda sağlam bir zemin hazırlamakta olduğunu ve bu soruna ilişkin çözümün ilk ve büyük adımını oluşturduğunu dile getiren Erkoç tüm bu düzenlemelerin ve kurumsal yapının etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin anahtarının kadına yönelik şiddet olgusunun niteliğini doğru kavrayan ve doğru müdahalelerde bulunan insan gücü olduğunu dile getirdi. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında bu program kapsamında travma, tükenmişlik ve kadını güçlendirme konularda interaktif eğitimler verildiğini dile getiren Erkoç söz konusu eğitimlerin amaçlarına da konuşmasında yer verdi. Eğitim sonunda alınan geri bildirimlerin eğitimlerde amaçlanan hedeflere ulaşıldığını gösterdiğini belirten Erkoç konuşmasının sonunda bu hususta duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Belediyeler Birliğine, Eğitimcilere, Katılımcılara ve katılımcı belediyelerin yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu bu eğitimin sertifika töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitime destek veren Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür eden Ustaoğlu ülkemizin uluslararası taahhütlerini de göz önünde bulundurarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için her alanda gerekli yasal ve idari tedbirleri alarak topyekûn bir mücadele içerisinde olduğunu belirtti. Bu kapsamda 6284 sayılı Kanun ile şiddet ve şiddet mağduru tanımlarının İstanbul Sözleşmesine uyumlu olarak kapsamlı bir şekilde düzenlendiğini ifade eden Ustaoğlu söz konusu kanun ile kadına yönelik şiddet vakalarında hızlı ve etkin bir şekilde müdahaleyi sağlamak amacıyla mülki amir ve kolluk tarafından da tedbir kararlarının alınmasının sağlandığını dile getirdi. Yine aynı Kanun ile 7/24 esasıyla ve tek kapı sistemine dayalı olarak çok yönlü hizmet veren Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulmasının öngörüldüğünü dile getiren Ustaoğlu ilk olarak 14 ilde kurulan bu merkezlerin ülke geneline yaygınlaştırılmakta olduğunu belirtti. Şu anda 49 ilimizde söz konusu merkezlerden mevcut olduğunun altını çizen Ustaoğlu bu merkezlerin olmadığı yerlerde bu görevlerin il müdürlükleri marifetiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin yalnızca yasal ve idari düzenlemelerle tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığının bilincinde olduklarını ifade eden Ustaoğlu kadına yönelik şiddetle mücadelenin ancak toplum ve kurumlar el ele verirse ve bunun üzerine kararlılıkla gidilirse önleneceğinin altını çizdi. Bu kapsamda 2016 Aralık ayı sonunda sonuçlandırılan aile içi şiddetle mücadele projesi ile şiddet mağduru kadınlara sağlanacak destek hizmetlerini geliştirmeyi ve 26 proje ilinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Ustaoğlu proje kapsamında yürütülen faaliyetlerden en önemlisinin eğitim faaliyetleri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda polis, sağlık çalışanları, aile mahkemesi uzmanları, yazı işleri müdürleri, bakanlık personeli gibi farklı sektörlere yönelik yeni eğitim modülleri hazırlandığını ve toplam 1280 kamu personeline eğitimler verildiğini dile getirdi. Proje kapsamında elde edilen temel kazanımların proje sonrasında da etki ve faydasının devamlılığını sağlamak, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde konulan hedeflere yönelik katkıyı sürekli kılmak amacıyla kurumsal düzeyde bir yol haritası belgesi geliştirildiğini belirtti. Ustaoğlu konuşmasında başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerin çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitimlere devam edildiğini belirtti. Bu görevi yerine getiren çalışanların kendilerini geliştirmelerinin önemine değinen Ustaoğlu bu gelişimin de en önemli kaynağının eğitimler olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerle gerçekleştirilen güçlü işbirliğinin mutlak sonucu ve başarıyı getireceğine inandığını dile getiren Ustaoğlu kadınlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal hayatın her alanında daha aktif, güçlü ve üretken bir şekilde yer almaları için kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkili kurumsal politikalar, vatandaş katılımı ve toplumsal dayanışma eşliğinde devam ettirileceğini belirtti. Bu anlamda Türkiye Belediyeler Birliği’nden de nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin mutlaka kadın konukevi açmaları için teşviki konusunda destek beklediğini belirten Ustaoğlu programda emeği olan başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere Ankara il müdürlüğü yönetici ve personeli, katılımcı belediyelerin yönetici ve çalışanları ve katılımcılara teşekkür etti. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Ustaoğlu, tüm kadınların ömür boyunca şiddetten uzak, sağlıklı, özgüvenli, huzurlu ve mutlu olmalarını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

Ustaoğlu'nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmasına iki kurum arasında örnek bir dayanışmanın sembolü olan bu eğitimlerin sertifika ve kapanış töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Güngör tanıtım filmindeki katılımcıların eğitime dair yorumlarından son derece mutlu olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin şehirlerde fiziki ortamı sağlamakla görevli yönetimler olduğunu belirten Güngör yerel yönetimlerin bu fiziki ortamı sağlamakla ilgili görevlerinin yanı sıra o şehirdeki sosyal hizmetlerle ve o şehrin ruhunu oluşturmakla ilgili de görevlerinin bulunduğunu dile getirdi. Bu iki görevi birleştirmeden şehir kurmak, şehirleri yaşatmak ve geliştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Güngör, Türkiye’de 6 milyondan fazla konutun dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve bunun da milyar dolarlık bir bütçe gerektirdiğini dile getirdi.

 

Şehirlerin fen ve tekniğe uygun hale getirildikten sonra bu şehirlere ruh, huzur ve mutluluk verilmesi gerektiğini belirten Güngör bugün bizleri bir araya getiren bu ortak projenin amacının da oluşturduğumuz bu şehirlere ruh vermek, huzur vermek olduğunu dile getirdi. Mevzuatımıza göre 100.000 in üzerindeki belediyelerde, büyükşehir ve illerde kadın konukevleri kurmanın zorunlu olduğunu dile getiren Güngör, merkezi kurmanın tek başına yeterli bir çözüm olmayacağı, asıl amacın merkeze az insanın gelmek zorunda kalmasının sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Yapıları yapmanın çözüm olmadığını dile getiren Güngör, bizim nihai amacımızın oralara mümkün olduğu kadar az insan gelmesini sağlamak ve sonuç olarak da bu merkezleri azaltmak olması gerektiğini belirtti.

 

TBB olarak farklı alanlarda paydaş kuruluşlarla çeşitli projeler gerçekleştirildiğini dile getiren Güngör, sosyal hizmet alanında da bu faaliyetlerin artırılması gerektiğini belirtti.  Bu eğitimlerin daha fonksiyonel ve akademik bir ortamda gerçekleştirilmesi için Belediye Akademisi yerleşkesinin kurulma aşamasında olduğunu ifade eden Güngör eğitimin tek bir seferlik olmadığını dile getirdi.  Güngör konuşmasında uluslararası standartlara ve kurallara göre her bir hizmet alanının yıllık alması gereken eğitimlerin belli olduğunu belirtti.  Eğitim alanının statik değil dinamik olduğunu belirten Güngör, bugün bildiklerimizin yarın geçerli olmayabileceğini, yarın geliştirilmesi, değiştirilmesi gereken alanlar olabileceğini dile getirdi. Güngör konuşmasında TBB olarak uluslararası standartlara göre her yıl ihtiyaç duyulacak alanlarda uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya bağlanmış olarak bu eğitimlerin gerçekleştirilmeye çalışılacağını ve fiilen de gerçekleştirildiğini belirtti.

 

Eğitim sonunda verilen sertifikanın tek başına bir şey ifade etmediğini belirten Güngör sertifikanın alınan eğitimle ilgili bir sonuç yaratıyorsa bir anlam ifade edeceğinin altını çizdi.  Alınan eğitimlerin ve sertifikaların taçlandırılması için alanda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Güngör bugün burada kapanış töreni gerçekleştirilen bu eğitimlerden sağlanan  faydanın, oluşturulan farkındalığın ülke geneline yayılması gerektiğini dile getirdi. Gelecekteki trendin diğer hizmetlerde olduğu gibi sosyal hizmetlerde de merkezi idarenin daha çok politika üretme ve denetim görevlerine ağırlık verme yönünde olacağını belirten Güngör bu görevlerin uygulamasının ağırlıklı olarak yerel yönetimler tarafından yapılacağını ifade etti.  Güngör bu nedenle yerel yönetimlerin kapasitesinin bu alanda da geliştirmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

 

Bu işbirliğinden son derece memnun olduğunu dile getiren Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğüne, programda emeği geçen Bakanlık ve TBB çalışanlarına ve katılımcılara TBB adına teşekkür etti. Konuşmasında Dünya kadınlar gününü de kutlayan Güngör kadınların her gününün 8 Mart gibi olması konusundaki dileğini dile getirerek ve farklı alanlardaki işbirliği ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Tören katılım belgelerinin verilmesinin ardından yapılan kokteyl ile sonlandırıldı.

Kadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi TamamlandıKadın Konukevleri Çalışanları Eğitimi Tamamlandı