Görüş Talepleri

07/01/2019 tarihinde Tüm Belediyelere gönderilen 3510 sayılı yazımız ektedir.