Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Güz Yarıyılı Duyurusu

Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Güz Yarıyılı Duyurusu

 

Türkiye Belediyeler Birliği ile Marmara Üniversitesi işbirliği protokolü kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programına öğrenci alınacaktır.

 

Ön kayıt koşulları:

Protokol kapsamında %75 Burslu öğrenci olabilmek için (01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANSA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİNİN % 25’İ KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.)

Başvuranlar içinde yapılan sıralamada ilk 20 öğrenci arasında yer alınması gerekmektedir. Değerlendirme ALES (%50) ve lisans mezuniyet not ortalaması (%50)) dikkate alınarak hesaplanır.

 

Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (Lügbp)

Lisansüstü programlara başvurularda Lisansüstü Giriş Başarı Puanları’na (LÜGBP) göre sıralama yapılır. LÜGBP aşağıdaki tablolarda verildiği şekilde hesaplanır.

 

Küresel Şehirler Ve İstanbul Araştırmaları Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Giriş Başarı Puanı Hesaplama 

Yüksek Lisans Giriş

Puan Türü

Lisans Not

ALES

Enstitü Mülakatı

Başvuru Şartı

En az 2.00

Herhangi Bir Puan Türünden En Az 55

 

Puanın LÜGBP’na katkısı

%40

%40

%20

 

Başvuru Tarihleri

Başlama Tarihi

27/06/2018

Bitiş Tarihi

17/07/2018

Sonuçların İlan Tarihi

25/07/2018

Başvuru Adresi

https://basvuru.marmara.edu.tr/lisansustu/2016/1/130

 

Başvurular Hakkında

 • Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve postayla başvuru kabul edilmeyecektir
 • Başvurular esnasında yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Fakat söz konusu notlar aday tarafından yüksek beyan edilmesi gerekirken düşük bulunulması ile adayın transkript notunun dörtlük girildiği halde yüzlük karşılığında hata var ise sıralamayı değiştirmiyorsa başvuru dikkate alınabilir.
 • Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir. (Adaylar fotoğraflarını ÖSYM’nin yaptığı ALES vb. sınav sonuç belgelerinden farklı kaydederek vesikalık fotoğraflarını yükleyebilirler.)
 • Kontenjanlar en yüksek LÜGBP’na sahip adaylardan başlanarak doldurulacaktır.
 • Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde iki liste halinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Üniversitesi’nin resmi web sitelerinde ilan edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihleri

 27 Ağustos - 07 Eylül 2018 

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin İlanı

12 /09 / 2018

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri

13-14/ 09 / 2018

 

*Kesin kayıtlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunda şahsen yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

 1. Lisans diploması (Onaylı sureti)
 2. Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı sureti)
 3. ALES belgesi
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli askerlik şubesinden alınacaktır) veya terhis belgesi
 6. 4 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf
 7. Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh belgesi)
 8. Öğrenim ücreti dekontu (Her döneme ilişkin program ücretinin öğrenci tarafından karşılanacak olan %25’lik kısmı)
 9. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir.)
 10. Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair ilgili belediyeden alınacak resmi yazı
 11. Taahhütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)
 12. Öğrenci bilgi formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)

**Onaylanacak belgeler, belgelerin aslı getirilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır.

İletişim

Türkiye Belediyeler Birliği, Eğitim Müdürlüğü, Sema ERYILMAZ 0312 419 21 00 - 265

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (0216) 418 72 42