Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrenci Alımı

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda belirtilen Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Lisans mezunu olmak, (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)
 2. Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programına sadece belediyelerde çalışan personel başvuru yapabilecektir. Programa başvuracak adaylardan ALES (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 5 yıldır.) Sınavından; en az (EA- SÖZEL- SAYISAL puan türlerinin birinden ) 55 puan istenmektedir. Dönemlik ücretin %25'i öğrenci, %75 TBB tarafından ödenecektir.Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 1. ve 2. Dönem için dönemlik ücretin %75’i ödenecek olup öğrencinin programı 3 döneme uzatması durumunda 3. Dönemin ücretinin tamamını kendisi karşılayacaktır.
 3. Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz)

-Elden ücret yatıracak öğrenciler: İş Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

-İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: İş Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Kurum- Üniversite– Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için ) işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Gün içerisinde Banka aktarmaları saat 14 ve 17’de yapılmaktadır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir)

ÖNEMLİ:  Adaylar Banka ödemelerini en geç 09 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00’a kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23:30’a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda iki programa kayıt yaptırabilirler.

Başvurular www.sbe.sakarya.edu.tr  adresinden (Ön Kayıt Online Başvuru linkinden) alınacaktır.

Başvurular 22 Haziran 2018 Saat 11:00 de başlayacaktır.

Başvuruların Değerlendirmesi

Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programı için ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır)  %50’si  dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

Mahalli İdareler Ve Şehircilik Programı Tbb Protokol Kapsamında Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. İki adet Türkiye Belediyeler Birliği’nde, belediyede ya da belediyenin bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalıştığına dair belge (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere üniversiteye teslim edilecektir),
 2. Türkiye Belediyeler Birliği’ne karşı imzalanacak taahhütname (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere Enstitüde doldurulacaktır),
 3. 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere üniversiteye teslim edilecektir),
 4. Ön Başvuru Beyanı
 5. Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programı için ALES Belgesi; Güncel ÖSYM çıktısı
 6. Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversiteden) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 7. Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversiteden) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 8. 3 adet fotoğraf,
 9. Askerlik Durum Belgesi,
 10. 25 TL posta pulu veya ücreti

Bilgi için : www.sbe.sakarya.edu.tr

NOT: Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları 2 yarıyılda tamamlanabilir. Program 3.  yarıyılın sonunda tamamlanamazsa öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

PROGRAM ÜCRETİ

1. 2.  DÖNEMLER İÇİN DÖNEM BAŞI

2.000 TL

3. DÖNEM İÇİN

500 TL

Programın ücreti kesin kayıt yaptırılırken ilan edilen bankaya ilgili dönemin ücretinin %25’i yatırılacaktır.

Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB protokolü kapsamındaki öğrenciler için Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 1. ve 2. Dönem için dönemlik ücretin %75’i ödenecek olup öğrencinin programı 3 döneme uzatması durumunda 3. Dönemin ücretinin tamamını kendisi karşılayacaktır.

 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan 
Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Ön Başvuru Tarihi

22 Haziran-09 Temmuz 2018

Kazananların İlanı

17 Temmuz 2018  Saat: 17:30

Kesin Kayıt Tarihi

18-20 Temmuz 2018

Yedek Öğrenci İlanı

20 Temmuz Cuma 2018 

I.Yedek Öğrenci Kaydı
(
Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)

23-24 Temmuz 2018

II. Yedek Öğrenci İlanı

24 Temmuz 2018 Salı Saat 17:30

II. Yedek Öğrenci Kaydı 
(
Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)

 

25 Temmuz 2018 Çarşamba

Derse Yazılma (internet üzerinden)

10-12 Eylül 2018

Güz Yarıyılı Öğretime Başlama

17 Eylül 2018 Pazartesi