Kamu Hurdalarının Satış Suretiyle Devredilmesi

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun 23/10/2017 tarihli ve 160846 sayılı; kamu kurum ve kuruluşlarının, mahalli idarelerin ve askeri birliklerin sahip olduğu hurda nitelikli malzemelerini ve ihtiyaç fazlası malzemelerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her altı ayda bir belirlenen fiyat üzerinden MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satış suretiyle devretmek zorunda olduğuna dair yazısı ekte sunulmuştur.